THE FORM Part 1

Start 29 november 18:30

Tänk om Du inte bara är den du tror du är?

Tänk om Du egentligen är så otroligt mycket mer än det!

Välkomna på en 3-veckors resa att utforska nya djup inom Dig själv och din medfödda potential. Fokus kommer ligga på att få insikt i och förkroppsliga det Rena Medvetande/Varande som vi alla ytterst är.

Vi kommer tillämpa en process som är enkel men kraftfull och djupt transformerande. Genom att bli medvetna om, djupt äga och sedan släppa våra begränsande mönster (av tankar, känslor och beteenden) kommer vi att lossa greppet dessa mönster håller oss låsta i och allt det lidande/begränsande de innebär. Samtidigt börja vi allt mer upptäcka och leva den sanna natur vi innerst inne är, vilket ger oss helt nya fräscha perspektiv på livet. Vi blir mer autentiska, vilket bl.a. medför att vi blir allt mer kraftfulla, lugna, lyckliga och kärleksfyllda. Denna process stöds kraftfullt av att vi lär oss “dansa” The Form Reality Practice, samt av kursledaren och den gruppmiljö vi skapar tillsammans.

Truly Be You!
🙂 Eric Wolrath

KURSINFO

Start: Onsdag 29 november 18:30 – 21:30

Övriga kurstillfällen: Onsdagarna 6, 13 och 20 december (samma tid)

Kurspris: 700 kr (intro-pris, normalt 1500 kr)

Plats: Mikes Studio (200 m från T-bana Åkeshov)

Kursanmälan:

“You are not a drop in the ocean You are the entire ocean in a drop" “Stop acting so small. You are the universe in ecstatic motion” - Rumi

The Form – Reality Practice™

is an evolutionary movement that can be practiced alone or given to another. It opens you to a deeper awareness of yourself and universal life.

Physically: cultivates vibrant health & wellbeing, restoring the body’s natural balance & self-healing functions.

Mentally: reveals your unlimited potential, the capacity to see personal boundaries clearly & how to move beyond them.

Emotionally: opens up negative patterning, dissolving & transforming the old energy into new life power.

Soul: reconnects you with inspiration & passion for life, unveiling your true life purpose.

Spirit: aligns you with the spirit of service to the bigger picture, the whole of humanity

For more info see www.realitypractice.org

“In the practice of The Form we are beginning to do what we need to do every day of the week – stay deep and still, one with the dance of life. We are keeping all of our attention in our deep self and we are feeling everything. If a pattern comes along we are feeling through it, knowing what it is and letting it dissolve through our conscious attention and awareness. As we do that we have pure openings of our real Self, pure offerings of our many inherent gifts to the world happen; a real unfolding takes place”

“In the movement of The Form the process that is hiding who you truly are is shown before you and the way to dissolve it is revealed – all in the same instant. It is down to your choice, in that moment. It is down to your willingness to allow your awareness to grow you, to enlighten your consciousness and your actions. Through the movement you grow. Your life becomes about the impulse to be real – the impulse to be truly oneself, to give oneself and to serve”

The Form Reality Practice originated through the realisation of B Prior.